Hlavní akce měsíce

Rozdělení žáků v prvním ročníku

Rozdělení žáků budoucího prvního ročníku do tříd a skupin (jazyky, estetická výchova, výuka v Aj) naleznete v přiložených souborech.

Úřední hodiny kanceláře školy během prázdnin

Během prázdnin budou úřední hodiny kanceláře školy podnělí až pátek: 8:00 - 12:00.

Sportovní kurz žáků 2. ročníku

Ve dnech 15. 6.–19. 6. 2015 se bude konat sportovní kurz pro studenty druhého ročníku. Kurz se uskuteční v rekreačním zařízení Astra v Dlouhém - Rzech v Orlických horách. Odjezd autobusy od budovy školy v pondělí 15. 6. v 8:30 hod.

Astra1.jpg

Kurs pro žáky 3. ročníku Čtyři dny v reálném socialismu

Upozorňujeme všechny účastníky kursu Čtyři dny v reálném socialismu, že sraz je v pondělí 15. 6. 2015 v 7:30 hodin u prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové, odjezd je v 7:45 hodin. Nezapomeňte si vzít všechny náležitosti a potřeby (včetně spacáku), jak jste byli podrobně informováni.

Vedoucí kursu: Pavel Mervart


Oznámení


starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


Hrajme si i hlavou

6

Univerzita Hradec Králové a královéhradecká hvězdárna každoročně pořádají akci pro širokou veřejnost zaměřenou na popularizaci vědy. Stánky s přírodovědným a technickým zaměřením si chodí prohlédnout žáci základních škol i další zájemci. Naši studenti se již tradičně zařadili mezi pořadatele. Gymnázium J. K.

Soutěž časopisu Freundschaft

Ve školním roce 2014/2015 proběhla v časopise Freundschaft celoroční vědomostní soutěž, v níž se žáci a žákyně mohli seznámit s méně známými německy mluvícími zeměmi, Lichtenštejnskem a Lucemburskem. Záštitu nad soutěží převzaly obě velvyslankyně daných zemí.

Němčinář roku

image3.JPG

I letos se naše škola přihlásila do Němčináře roku. Jedná se o soutěž určenou pro studenty odborných středních škol a gymnázií s výukou německého jazyka. Soutěž tedy může poskytnout porovnání s ostatními školami v České republice.

starší zprávy