Hlavní akce měsíce

Orchestr Gymnázia J. K. Tyla

Hrajete na nějaký hudební nástroj? Nikdy jste nehráli v souboru a rádi byste to zkusili? Nebo v orchestru již hrajete, víte, že to je prima, a rádi byste se přidali i k nám? Nebo byste si chtěli zahrát či zazpívat na hudebních akcích školy? Staňte se členy našeho orchestru!

Změna § 4 školního řádu

Ve čtvrtek 11. 10. vstoupí v platnost aktualizovaný školní řád. Změna se týká § 4, kde jsou nově upraveny okolnosti uvolňování žáků během vyučování a podmínky pro získání jednorázové nezapočítávané absence. Aktualizovaný školní řád je zveřejněn zde na stránkách školy a ve vitríně v administrativním křídle školy. V příloze najdete formulář pro uvolňování z výuky během dne.

Podoba profilové maturitní zkoušky v roce 2019

Podobu profilové maturitní zkoušky na GJKT pro zkušební období jaro 2019, kánon literárních děl pro zkoušku z ČJL a maturitní témata profilových zkoušek najdete v sekci pro studenty - profilová maturita. https://www.gjkt.cz/stranka/maturity 

Matěj Havel, ředitel školy

Volnočasové kroužky

V letošním školním roce se můžete zapojit do níže uvedených volnočasových kroužků. Pro přihlášení kontaktujte, prosím, dotyčného garanta.

Volejbal - úterý 16:30 - 17:30 - Mgr. M. Vaňková (vankova@gjkt.cz),

Debatní liga - středa od 14:15 - Mgr. T. Kotler (kotler@gjkt.cz),


Oznámení


starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

klokan

10. října 2018 se uskutečnil další ročník soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. V kategorii JUNIOR soutěžilo rekordních 133 žáků 1. a 2. ročníku.

Na prvních třech příčkách se umístili tito soutěžící: Tomáš PERIČKA, 2.B (73 bodů); Veronika MERTLÍKOVÁ, 1.E (71 bodů); Jiří NOVÝ, 2.C (71 bodů).

starší zprávy