Hlavní akce měsíce

Petrohrad září 2018 – informační schůzka pro rodiče

Dne 26. 6. 2016 v učebně S301 (2. patro vlevo na konci chodby) se bude v 18.00 h. konat informační schůzka se zástupcem cestovní kanceláře.

Rodiče účastníků se dozvědí podrobnosti k zájezdu do Petrohradu 2018 a budou se moci dotázat přímo zástupce cestovní kanceláře.

Pozvánka na schůzku rodičů přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2018/2019

Zveme Vás na schůzku rodičů všech žáků přijatých ke studiu na naší škole. Schůzka se koná ve čtvrtek 21. června 2018 od 16.30 hodin na Gymnáziu J. K. Tyla. Konkrétní učebna bude uvedena u vstupu do budovy školy. Účast budoucích žáků je vítána.

Naše dobročinná akce "Děláme dobrou věc" úspěšně ukončena

Díky vám - studentům, rodičům, učitelům, zaměstnancům a dalším přátelům školy - se podařilo získat pro spolužáka a žáka gymnázia Vojtu Dohnala celou částku na potřebný přístroj, který mu pomůže s kompenzací jeho hendikepu. Shromáždili jsme neuvěřitelných 91 000 Kč. Za všechny organizátory sbírky všem děkuji a doufám, že i nadále budeme dělat dobré věci. 

Ústní pohovory nově přijatých studentů ucházejících se o výuku předmětů v anglickém jazyce (pro šk. r. 2018/19)

Uchazeči, kteří si zvolili výuku předmětů v anglickém jazyce (estetická výchova - hudební nebo IVT), nechť se dostaví ke krátkému ústnímu pohovoru v pátek 25. 5. 2018 ve 14.00 hodin. Shromážděte se ve vestibulu školy v přízemí. Zde se vás ujmou vyučující anglického jazyka.


Oznámení


Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník - 2017/18

Od 18. 6. 2018 (odjezd v 7.45 hod. od prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové) do 22. 6. 2018 (příjezd kolem 12.00 hod. k budově školy v Hradci Králové) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Náklady pro účastníky akce činí 1.500 Kč. Tento projekt finančně podpořil Magistrát města Hradec Králové. S sebou si účastník vezme vlastní spací pytel. Další věci jsou uvedeny v přihlášce, kterou účastník obdrží v nejbližších dnech.

starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


starší zprávy