Hlavní akce měsíce

Výsledky didaktických testů a písemných prací společné části maturitních zkoušek v jarním termínu 2017

Výsledky didaktických testů společné části maturitních zkoušek v jarním termínu 2017 jsou k dispozici v IS Certis. Všichni studenti, kromě již telefonicky kontaktovaných, v nich uspěli. Podrobnosti byly rozeslány studentům e-mailem.

Zemřel PhDr. Jiří Fabián

Oznamujeme smutnou zpávu, že dne 10. května 2017 zemřel ve věku 92 let klasický filolog a matematik, bývalý dlouholetý učitel gymnázia PhDr. Jiří Fabián.

Rozpisy ústních maturitních zkoušek - jaro 2017

V přiloženém souboru najdete rozpisy ústních maturitních zkoušek v jarním termínu 2017.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v roce 2017

(řazeno dle identifikačního čísla)

Dne 28. 4. 2017 jsem rozhodl o skutečnosti, že uchazeči, kteří skončili v přijímacím řízení na 1. až 149. místě, jsou přijati ke vzdělávání na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.


Oznámení


Sportovně-turistický kurs pro žáky 2. ročníku

Informace pro rodiče a žáky:
Místo konání: OS Dračí skála, Horní Orlice 72, 561 69 Králíky
Termín: 19. 6.–23. 6. 2017
Kontakt: pro komunikaci v průběhu akce: Antonín Pavlíček  - č. tel.: 724 903 864, Radka Nečasová - č. tel.: 606 402 238
Odjezd:19. 6. 2017 v 8:00 h. od budovy školy na Tylově nábř. v HK

fotografie-d5346479b3e4fc-600.jpg

Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník ve šk. r. 2016/2017

Od 19. 6. 2017 (odjezd v 7:45 h. od prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové) do 23. 6. 2017 (příjezd kolem 12:00 h. k budově školy v Hradci Králové) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu.

70. leta.jpg
starší zprávy

Zprávy z nedávno konaných akcí


Mezinárodní znalostní soutěž o lesích YPEF

Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se tým našich studentů (Irena Valešová z 2.B, Tereza Šlapáková z 3.D a Jakub Slabihoudek z 3.D) zúčastnil regionálního kola soutěže YPEF (Young People in European Forests) na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se po lítém boji s družstvy z východních a jihovýchodních Čech a z celé Moravy umístil na 5. místě.

Školní delegace na Terezínské tryzně 2017

445163_400x300[1].jpg

21. 5. 2017 se zúčastnila (jako již tradičně) jedenáctičlenná delegace naší školy složená z žáků třídy 1.C a jejich učitele dějepisu a českého jazyka jako součást výpravy oblastní pobočky Českého svazu bojovníků za svobodu v Hradci Králové Terezínské tryzny.

Naši gymnazisté v kůži poslanců aneb Rudá záře nad Hradcem

Photo0251.jpg

Díky ochotě i výborným organizačním schopnostem studentů politologie a členů Politologického klubu Univerzity Hradec Králové se vybraným žákům našeho gymnázia naskytla příležitost zúčastnit se v uplynulém týdnu honosné akce s názvem Simulace legislativního procesu v ČR. Jejím cílem bylo umožnit frekventantům volitelných předmětů politologie a social studies a

Putování po bojišti 1866 na Chlumu

P1240757.JPG

17. 5. 2017 se třída 3.D zúčastnila v rámci výuky dějepisu vzdělávacího projektu Muzea východních Čech v Muzeu války 1866 na Chlumu. Můžete si prohlédnout fotografii účastníků akce.

Za PK dějepisu: L. Hodný, učitel

Finále mezinárodní Baťovy manažerské olympiády ve Zlíně

logo_olympiada.jpg

Poté, co proběhlo předkolo 9. ročníku Baťovy manažerské olympiády, kterou pořádá Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a byly vyhodnoceny výsledky všech 1897 účastníků ze středních škol České a Slovenské republiky, bylo oznámeno, že do česko-slovenského finále, které se koná 16. 6. 2017 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně, postupují tito žáci 3.

starší zprávy