Adaptační kurz 1.C

Kočičí hrádek  1.C
Krtičkova vyhlídka

Mezi dny 6. a 7. září jsme my, tedy třída 1.C, vyrazili na adaptační kurz, který se odehrával u Polici nad Metují. Byli jsme ubytováni v chatové osadě Ostaš.

Hned při příjezdu do Žďáru nad Metují jsme si vylosovali určitou skupinu a posléze i pohádku s daným žánrem, kterou každá skupina měla do večera zpracovat, nacvičit a zahrát před ostatními. Poté následoval tříkilometrový pochod do chatové osady, kde jsme byli ubytováni do několika nových dřevěných chatek. Po vybalení a zabydlení jsme se všichni sešli a společně s profesorkami vyrazili na prohlídku zdejšího skalního města. První dvoukilometrový okruh mezi skalami nám dal řádně zabrat a vyčerpal nás natolik, že jsme byli schopni v klidu a ochotě hrát seznamovací hry, které si pro nás paní profesorky připravily.

Po večeři následovala divadelní představení, která jsme si pečlivě připravili během volného času. Program byl opravdu velmi pestrý – Perníková chaloupka v detektivním žánru, Červená Karkulka v žánru romantickém a nakonec Popelka v žánru komedie. Nakonec však všechna představení působila komediálně. Nejvíce ale pobavila Popelka, která si změnila pohlaví a na ples jela na neustále nadávajícím koni, který ji nakonec shodil ze sedla.

Zbytek večera jsme měli volný a věnovali ho vlastním seznamovacím aktivitám. Druhý den jsme absolvovali další aktivity a hry důvěry a poté i druhou část vycházky do skal, do skalního labyrintu „Kočičí hrádek“. Po návratu zpět do osady byli zvoleni dva zástupci pro studentský parlament a poté jsme vyrazili zpět ke stanici ve Žďáru nad Metují, kde jsme se dozvěděli i výsledky voleb. Potom jsme všichni nastoupili do vlaku a vrátili se zpět do Hradce Králové.
Celou akci bychom my, studenti, zhodnotili jako velmi vydařenou a pro nás i paní profesorky obohacující do našich nadcházejících let.

       Za 1.C Jarda Mrázek a David Vápeník