Chemická olympiáda - kategorie B

Školního kola 54. ročníku Chemické olympiády v kategorii B, které probíhalo od října 2017 do poloviny dubna 2018, se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Josef Kočnar (3.A) a Adam Anthony Needle (3.D).

V sobotu 12. května 2018 proběhlo na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice krajské kolo. Adam Anthony Needle se umístil na čtvrtém a Josef Kočnar na pátém místě.

Moc gratulujeme a děkujeme oběma za zájem o chemii a reprezentaci školy. 

Za PK chemie: Tomáš Červinka, člen komise, garant školního kola