Chemická olympiáda - kategorie C

Školního kola 54. ročníku Chemické olympiády v kategorii C, které probíhalo od října do poloviny března, se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Lukáš Bednář (1.A), Víťa Hanzlíčků (2.B), Iva Hlavatá (1.E), Tomáš Holomek (2.B), Karel Kracík (2.D), Tereza Mišutová (2.E), Rebeka Skořepová (1.B), Anna Bára Strnadová (1.C), Vojtěch Vanc (2.B), Vanesa Vašatová (2.B), Ondřej Vodička (2.B) a Denisa Vojtasová (2.B).

V sobotu 14. dubna 2018 proběhlo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové krajské kolo.

Vojtěch Vanc skončil na devátém místě.

Moc gratulujeme a děkujeme všem za zájem o chemii a reprezentaci školy.

Za PK chemie: Tomáš Červinka, člen komise, garant školního kola