LONG STORY SHORT 2017-2019

long_story_short_2018.png

V týdnu 23.–27. 4. 2018 se studenti naší školy zúčastnili druhé části výměnného pobytu „Long Story Short“ společně s partnery z Belgie, Rakouska a Polska, která se konala v České republice. Během týdenního setkání a práce na projektu se zahraniční studenti seznámili s krásami naší země a navázali nová přátelství. Všichni účastníci poznávali jedinečnost jednotlivých národních kultur.

První večer strávili zahraniční studenti i učitelé v hostitelských rodinách. V pondělí ráno proběhlo oficiální zahájení projektu, vzájemné seznámení a prezentace předchozích výsledků spolupráce účastníků z jednotlivých zemí. V pondělí odpoledne se celá skupina přemístila na školní chalupu do Velké Úpy. Zde pokračovalo stmelování kolektivu při hrách a přípravě společné večeře. Druhý den se uskutečnil pěší výstup na Sněžku. Ve středu jsme opět ve škole pokračovali v práci na projektu, konkrétně v psaní scénářů pro prezentaci jednotlivých týmů. Odpoledne studenti absolvovali Laser game a v rámci cyklovýletu připravili posezení u ohně a grilování v městských lesích u rybníku Výskytu. Ve čtvrtek jsme uspořádali výlet do Prahy. Studenti dozdělení do menších skupin absolvovali exkurzi po Praze vedenou anglicky hovořícími průvodci. Po obědě jsme nahlédli do pražské umělecké scény a sami se výtvarně realizovali na Lennonově zdi. Páteční ráno a dopoledne všichni strávili při závěrečné částí společné práce, tedy na projektu získávání materiálu na multimediální prezentaci, s níž se představí na příštím setkání v Polsku. Následovaly feedbacky, závěrečná hra, oběd a oficiální ukončení projektu včetně předání obálek se vzkazy na rozloučenou, jež si účastníci v průběhu pobytu psali. Poté se všechny skupiny po náročném týdnu plném nových zážitků i poznatků o naší zemi vydaly na cestu domů.

V příštím školním roce naše studenty čeká návštěva Polska, později i Rakouska.

Za PK anglického jazyka: Petr Dohnal, hlavní organizátor výměnného programu