Školní kolo soutěže Bücherwürm

IMG_9982 (4).JPG

Dne 21. 3. 2018 proběhlo školní kolo soutěže v předčítání německého textu Bücherwurm. Text byl vyňat z německého románu Erebos autorky U. Poznanské
Předčítání se zúčastnilo 13 studentů, kteří prokázali dobré znalosti techniky předčítání, výslovnosti i dramatizace textu. Studenti byli z 1.-3. ročníku. Nejúspěšnější z nich byla Dominika Kubínová ze třídy 3.A, která bude naši školu reprezentovat ve finále soutěže v Divadle 29 dne 25. 4. 2018. Všem zúčastněným přejeme další úspěchy ve studiu němčiny.
Za PK cizích jazyků: Eva Švarcová, Iveta Krausová