Výsledky školního kola České lingvistické olympiády 2017

Dne 22. 11. 2017 se konalo školní kolo České lingvistické olympiády. Zúčastnilo se 14 studentů z naší školy. Na tomto místě uveřejňujeme jména nejúspěšnějších řešitelů, všechny testy jsou k dispozici v kabinetu českého jazyka.
Do regionálního kola v Praze postupuje Markéta Stojanová ze třídy 3.A. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme těm, kteří v soutěži uspěli.

1. Markéta Stojanová – postup do regionálního kola (36 b. z 66 b.)
2. Bahia Barková (33 b.)
3. Eva Vostruhová (32 b.)
4. Lucie Nováková (29 b.)

Za PK českého jazyka: Eva Čumbová, organizátorka školního kola