Mgr. Jiřina Nováková

obrázek učitele
email
novakova@gjkt.cz
telefon
727812752
zkratka vyučujícího
funkce
zástupkyně ředitele pro vnější vztahy, předsedkyně výkonného výboru spolku Vítěz, kariérová poradkyn