Mgr. Kateřina Nováková

obrázek učitele
email
novakovak@gjkt.cz
telefon
727812760
zkratka vyučujícího
Nk
funkce
třídní učitelka 1. D, vedoucí předmětové komise matematiky