Mgr. Filip Stráník

obrázek učitele
email
stranik@gjkt.cz
telefon
727812765
zkratka vyučujícího
Sn
funkce
třídní učitel 4. D
informace
Jméno Filip je řeckého původu složené ze dvou slov – „philos“ má význam „milovat“, „hippos“ znamená „kůň“, tedy v překladu celé - „milovník koní“. Mám rád nejen koně, ale i ostatní živočichy a rostliny a houby, vlastně celou přírodu, život „biós“, takový, jaký je. Život, který je součástí prostoru - krajiny. Příjmení Stráník je odvozeno od východoslovanského slova „strannik“, což znamená „poutník“, v ortodoxní tradici „poutník na duchovní cestě“. Mám rád putování krajinou, možnost obdivovat tvořivou sílu přírodních procesů, které zanechávají v krajině své stopy. K putování patří poznávání dosud nepoznaných krajin, otevírání nových výhledů, žasnutí nad tajemstvím a krásou přírody. Putování je také o trpělivosti a vytrvalosti. Biologie a zeměpis, obory, které vyučuji, jsou pro mě tou krajinou i cestou, kterou procházím. Putuji a objevuji spolu se svými žáky. Těmi, které mohu na cestě za vzděláním doprovázet, a zároveň kteří doprovázejí mě. P. S.: Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. Albert Einstein