Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník – 2018/19

Od 17. 6. 2019 (odjezd v 7.45 hod. od prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové) do 21. 6. 2019 (příjezd kolem 12.00 hod. k budově školy v Hradci Králové) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Náklady pro účastníky akce činí 1.800 Kč. Tento projekt finančně podpořil Magistrát města Hradec Králové. S sebou si účastník vezme vlastní spací pytel. Další věci jsou uvedeny v přihlášce, kterou účastníci již obdrželi.

Přihlášky podepsané rodiči (u nezletilých i zletilých žáků – u těchto jako potvrzení přijaté informace rodiči, kteří kurs hradí) a účastnický poplatek je nutno odevzdat nejpozději do 31. května 2019 učitelům dějepisu v jednotlivých třídách.

V případě, že se žák projektu nezúčastní, bude navštěvovat výuku ve škole podle rozvrhu a ve stanoveném termínu jako náhradu vypracuje a odevzdá zadanou seminární práci. Včasné a řádné odevzdání je podmínkou klasifikace z dějepisu ve 2. pololetí. To se týká i žáků, kteří se nezúčastní projektu z důvodů předem neznámých (nemoc apod.). Žáci, kteří se zúčastní pouze části kurzu, vypracují odpovídající část seminární práce. I pro ně platí, že odevzdání určené seminární práce je podmínkou klasifikace z dějepisu ve 2. pololetí. I v těchto případech žák odevzdá rodiči podepsanou přihlášku. Žádáme všechny žáky, aby si na uvedenou akci vyčlenili volno po celý týden (mimo Hradec Králové)!

Bližší informace podá vedoucí kursu Mgr. Pavel Mervart na tel. č. 604 234 510, Iva Zelenáková, sekretářka školy nebo vyučující dějepisu ve 3. ročníku.

 

Pavel Mervart, vedoucí kursu