iPadový projekt opět na našem gymnáziu

Němčináři našeho gymnázia, tentokrát ze tříd 3. D a 3. E, zakončili letošní školní rok iPadovým projektem. Díky iPadům, zapůjčeným z pardubického Goethe-Zentra, vytvořili elektronickou knihu, a to formou komiksu kombinovaného s audioknihou.

Žáci si nejprve přečetli příběh z německé knihy (zjednodušená četba) a následně jednotlivé kapitoly zpracovali formou dialogů hlavních postav (tyto dialogy sami namluvili a nahráli), a tak zachytili hlavní linii příběhu. Výtvarně nadaní žáci Eliška Veselská a David Kačírek nakreslili příběh formou komiksu a jejich spolužáci následně dopsali na iPadech zkrácené dialogy postav.

Vzniklé elektronické knihy nabídneme ostatním vyučujícím němčiny na našem gymnáziu jako výukový materiál.

Vybrané výsledky práce našich němčinářů si můžete prohlédnout na našem google disku.

Jitka Sirůčková