Historie školy

Historie školy

Gymnázium je pokračovatelem latinských městských škol, první zmínku o nich lze nalézt v roce 1362. Postupem času se výuka transformovala v jezuitské gymnázium a později státní rakouské gymnázium, které poslední desítky let své existence bojovalo s nedostatkem prostor.

Bylo třeba postavit novou budovu pro tehdy už československé gymnázium. Bylo rozhodnuto, že se stane součástí školního bloku na labském nábřeží; budova byla zařazena do městského regulačního plánu a v letech 1925–1927 vystavěna na základě návrhu architekta Josefa Gočára. Vyučování v nové budově tehdejšího Rašínova gymnázia začalo 1. května 1927.