Úprava ceny obědů od 1. 4.

Z důvodu zvýšení cen kvalitních surovin a v souladu s plánovanou kalkulací výkonů školní jídelny pro rok 2019 jsme přistoupili s platností od 1. 4. 2019 ke zvýšení ceny oběda.

Základní cena je stanovena na 61,- korun za jeden oběd.

Pro žáky školy je cena 31,- korun za jeden oběd.

Pro zaměstnance je cena 31,- korun za jeden oběd (následně ponížená o příspěvek FKSP). Od 1. dne nemoci platí zaměstnanci plnou cenu ve výši 61,- korun za oběd.

Pro cizí strávníky je cena 61,- korun za oběd.