Dokumenty

Žádosti o uvolnění žáka z výuky

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Pro uvolnění z vyučování během dne se použije "Žádost o uvolnění z výuky" v příslušné variantě. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní (formulář Žádost o uvolnění z vyučování_INA").

Fi-21 Žádost o uvolnění z vyučování.docx

Fi-32 Žádost o uvolnění z výuky - nezletilý žák.docx

Fi-33 Žádost o uvolnění z výuky - zletilý žák.docx

Fi-34 Žádost o uvolnění z vyučování_INA.docx

Fi-35 Individuální souhlas s činností školního psychologa.docx

 

Posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školním roce 2018 - 2019

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2018-2019.

Posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování 2018-2019.docx

 

Organizační schéma školy

Organizační schema školy.pdf

 

Hodnocení přístupu žáka k výuce

Od školního roku 2013-2014 bude nově hodnocen (kromě obvyklých známek) i přístup žáka k výuce. Více podrobností najdete v přiloženém souboru.

Hodnocení přístupu žáka k výuce.pdf

 

Pravidla užívání bezdrátové sítě GJKT - student

Věnujte pozornost přiloženým pravidlům chování na školní počítačové síti. 

Pravidla užívání WiFi GJKT-student.pdf

 

Školní řád

Skolni rad - priloha c1 Principy klasifikace na GJKT.docx

Skolni rad 2018.pdf

 

Poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb.

Příkaz 04(2006) o svobodném přístupu k informacím.docx

Příkaz 04(2006)_přiloha č. 1-sazebník uhrad.docx

 

GDPR na GJKT

SM 01(2018) k ochraně osobních údajů.docx

SM 01(2018) příloha č. 1_přehled zpracovávaných osobních udajů-tabulka.docx

 

Rozpočet školy

Rozpocet_GJKT_2017_schvaleny.pdf

Rozpocet_GJKT_2018_schvaleny.pdf

Rozpoctovy_vyhled_2019-2020_schvaleny.pdf

Rozpocet_GJKT_2019_schvaleny.pdf

 

Inspekční zpráva 2015

IZ GJKT Hradec Kralove 2015.pdf

protokol GJKT HK 2015.pdf

 

Inspekční zpráva 2008

Inspekční zpráva 2008.pdf