Dokumenty

Žádosti o uvolnění žáka z výuky

Pro uvolnění žáků z výuky vyberte odpovídající formulář. Pro uvolnění z vyučování během dne se použije "Žádost o uvolnění z výuky" v příslušné variantě. Uvolnění z výuky formou Institutu nezapočítávané absence je možné po projednání s kariérovou poradkyní ( viz ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ).

Fi-21 Žádost o uvolnění z vyučování.docx

Fi-32 Žádost o uvolnění z výuky - nezletilý žák.docx

Fi-33 Žádost o uvolnění z výuky - zletilý žák.docx

Fi-15 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy.docx

 

Posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školním roce 2019 - 2020

V přiloženém souboru najdete posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování ve školní jídelně GJKT ve školním roce 2019-2020.

Posuny vyučovacích hodin z důvodu stravování 2019-2020.docx

 

Organizační řád a schéma školy

Organizační řád.pdf

Organizační schema školy.pdf

 

Školní poradenské pracoviště

Minimalní preventivní program (MPP).docx

MPP příloha č.1 Jednotný postup při objevení toxikomana.docx

MPP příloha č.2 šikana.docx

MPP příloha č.3 strategie předcházení školní neúspěšnosti.docx

MPP příloha č.4 Výsledky statistického šetření školy.docx

MPP příloha č.5 Výsledky statistického šetření ČAŠMP.docx

Vzor pro sepsání žádosti o INA (na pololetí).pdf

Podmínky užívání INA 14a (na pololetí).pdf

Záznamový arch INA 14b (na pololetí).pdf

Fi-34 Žádost o uvolnění z vyučování_INA (jednorázová).docx

Fi-35 Informovaný souhlas s činností školního psychologa.docx

 

Hodnocení přístupu žáka k výuce

Od školního roku 2013-2014 je hodnocen (kromě obvyklých známek) i přístup žáka k výuce. Více podrobností najdete v přiloženém souboru.

Hodnocení přístupu žáka k výuce.pdf

 

Pravidla užívání bezdrátové sítě GJKT - student

Věnujte pozornost přiloženým pravidlům chování na školní počítačové síti. 

Pravidla užívání WiFi GJKT-student.pdf

 

Školní řád

Skolni rad - priloha c1 Principy klasifikace na GJKT.docx

Skolni rad 2019.pdf

 

Poskytování informací dle zákona č. 106-1999 Sb.

Příkaz 04(2006) o svobodném přístupu k informacím.docx

Příkaz 04(2006)_přiloha č. 1-sazebník uhrad.docx

 

GDPR na GJKT

SM 01(2018) k ochraně osobních údajů.docx

SM 01(2018) příloha č. 1_přehled zpracovávaných osobních udajů-tabulka.docx

 

Rozpočet školy

Rozpocet_GJKT_2017_schvaleny.pdf

Rozpocet_GJKT_2018_schvaleny.pdf

Rozpoctovy_vyhled_2019-2020_schvaleny.pdf

Rozpocet_GJKT_2019_schvaleny.pdf

 

Inspekční zpráva 2015

IZ GJKT Hradec Kralove 2015.pdf

protokol GJKT HK 2015.pdf

 

Inspekční zpráva 2008

Inspekční zpráva 2008.pdf

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Plán dalšího vzdělávání ped. pracovníků na akt. šk. rok.docx

 

Energetický certifikát

Energetický certifikát včetně přílohy.pdf

Podepsaná energetická politika.pdf