Sportovní kurz druhého ročníku GJKT 2019 (informace pro rodiče)

Místo konání:  Koupaliště a kemp Pecka, Pecka 60
Termín:  17.6. 2019 – 21.6. 2019
Odjezd:
 17.6. 2019 v 8.30 hod. od budovy GJKT HK, Tylovo nábř.682
Příjezd: 21.6. 2019 do 12.00 hod. k budově GJKT HK
DopravaTam i zpět autobusem nebo na vlastním kole

Cena: 1 900 Kč /Ubytování + plná penze 1 600 Kč, doprava cca 300 Kč/
Úhrada zálohy ve výši 1900 Kč na účet školy do 17. 5. 2019
Každý student obdrží číslo účtu a variabilní symbol platby
Vyúčtování proběhne po návratu po obdržení faktury za dopravu nejpozději v září 2019

Program:  Sportovní aktivity, turistika, cyklistika, míčové hry, tenis, orientace v terénu, drobné hry, plavání a soutěže tříd. 

Vybavení:   Sportovní výbava pro jakékoliv počasí, sportovní boty pro hry a turistiku, přezůvky, čepice, plavky, hygienické potřeby, baterka - svítilna, pláštěnka, repelent, opalovací krém, náplasti, obinadlo aj.

Cyklisté musí mít cyklistickou přilbu, rukavice, oblečení i do deště. Náhradní duši, lepení a nářadí na opravu kola. 14 dnů před odjezdem bude na hřišti školy provedena funkční kontrola kola./ brzdy, blatníky, pláště, osvětlení aj/                                                                

V případě, že dojde k úrazu, dozorující pedagog okamžitě volá zdravotnickou službu a současně školního zdravotníka a informuje rodiče. Dozorující pedagog zůstává s ostatními žáky a školní zdravotník odjíždí s poraněným žákem k ošetření do nemocnice. (dle závažnosti poranění).Ve většině případů a v případě onemocnění není možné, aby  žák pokračoval v kurzu a proto jsou voláni zákonní zástupci, aby si žáka od školního zdravotníka převzali, neboť školní zdravotník musí zůstat k dispozici ostatním účastníkům kurzu a  není možno o žáka dále pečovat.Také v případech velmi závažného porušení pravidel školního řádu je zákonný zástupce vyzván, aby si dojel pro své dítě. Proto je v písemném souhlasu rodičů se zařazením žáka do kurzu věta, která je zavazuje k součinnosti.

Před odjezdem žáci odevzdají prohlášení o bezinfekčnosti,  poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví na sportovním kurzu. Jedoucí na kole odevzdají též prohlášení o technickém stavu kola.

Vedoucí sportovního kurzu :  Dr. Pavel Věchet