Koncepce školy

Hlavní náplní činnosti školy je pochopitelně výuka. Po otevření souboru „MISE, ZAMĚŘENÍ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE GJKT" zjistíte na čtyřech stránkách, jak naše škola bude proměňovat vzdělávání s ohledem na požadavky budoucnosti, kterou ještě neznáme. Zájemci, kteří chtějí proniknout hlouběji do podstaty edukační reformy na GJKT, si mohou otevřít soubor „REFORMA EDUKAČNÍHO PROCESU NA GJKT“. Jedná se o pracovní a především živý materiál, proto nám jistě odpustíte jeho neformální charakter a postupné proměny.

Pro mnohé z Vás je určitě velmi důležité, jakým způsobem jsou v naší škole hodnoceni žáci, jak v průběhu výuky, tak na vysvědčení. Šest snímků „PRINCIPY SJEDNOCOVÁNÍ KLASIFIKACE“ zevrubněji popisuje zmiňovaný klíčový proces. V čem je podstata posilování konstruktivního přístupu k výuce se dozvíte ze souboru „ROZDÍL MEZI INSTRUKTIVNÍM A KONSTRUKTIVNÍM PŘÍSTUPEM K VÝUCE“.

Samozřejmě, že škola je komplexní instituce, která neřeší pouze samotný vzdělávací proces. V souboru „KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (plná verze)“ naleznete na 36 stranách naše záměry ve všech oblastech, jak je charakterizuje Česká školní inspekce, včetně analýzy prostředí, ze kterého vycházíme. Je nám jasné, že na rozsáhlý text nemá mnoho z Vás čas, proto jsme pro Vás připravili ještě shrnutí „KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (stručná verze)“, ve kterém se dozvíte nejen vše podstatné, ale i průběh plnění našich představ v celém koncepčním období 2016 – 2022.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Příloha:

KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (plná verze).docx

KONCEPCE ŠKOLY 16 - 22 (stručná verze).docx

MISE, ZAMĚŘENÍ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE GJKT.docx

PRINCIPY SJEDNOCOVÁNÍ KLASIFIKACE.pptx

REFORMA EDUKAČNÍHO PROCESU NA GJKT.pptx

ROZDÍL MEZI INSTRUKTIVNÍM A KONSTRUKTIVNÍM PŘÍSTUPEM K VÝUCE.docx