RNDr. Lenka Machková

obrázek učitele
email
machkova@gjkt.cz
telefon
727812762
zkratka vyučujícího
Mk
funkce
třídní učitelka 4. B