O ŠKOLE

Na škole se učí šest set studentů rozdělených do dvaceti tříd. V každém ročníku je tedy pět tříd (označených písmeny A – E). V současnosti nabízí škola vzdělávání pouze ve třídách se všeobecným zaměřením, nicméně ve druhém ročníku volí žáci významnou profilaci. Buď směrem společnost, nebo směrem příroda.

Budova gymnázia byla vystavěna v letech 1925 –1927 na základě projektu architekta Josefa Gočára. Stylově ji lze zařadit k počátkům konstruktivismu v moderní české architektuře. Budova kombinuje režné zdivo s cementovými omítkami a charakterizuje ji třípatrový monumentální vstup, který se před studenty i návštěvníky jakoby rozevírá. Do budovy se vstupuje po trojbokém schodišti, před nímž je na 6 m vysokém sloupu umístěna bronzová socha Vítěz od sochaře Jana Štursy. Mohutné průčelí s lizénami je zakončeno římsou, vedle vstupu jsou dvě pamětní desky a na vlysu přímo nad ním je nápis „Gymnázium J. K. Tyla“. Z tohoto vstupního bloku vybíhají dvě dvoupatrová křídla členěné horizontálními římsami. Okna jsou čtyř- nebo šestikřídlová. Na jižním křídle je u země umístěn znak československé republiky od sochaře Otto Gutfreunda s letopočtem výstavby. Na severní křídlo navazuje tělocvična, samostatně pak stojí vila ředitele.

Vzhledem ke špatnému stavu budovy gymnázia přistoupil zřizovatel školy v roce 2011 ke generální rekonstrukci historické budovy, a to za významného čerpání fondů Evropské unie. Doba rekonstrukce se odhadovala na 15 měsíců, po tuto dobu, tedy od poloviny listopadu 2011, byli studenti přestěhováni do budovy na Pospíšilově třídě, kde byl v minulosti Ústav hluchoněmých.