Informace o přijímacím řízení v roce 2019

Informace o přijímacím řízení v roce 2019

• Chceš mít všeobecný přehled o měnícím se světě?
• Chceš mít volbu zaměřit se na přírodu, nebo na společnost?
• Jsi ochoten či ochotna nést svůj díl odpovědnosti za své vzdělání?
• Zvažuješ pozdější možnost studia či práce v zahraničí?
• Rád si zkusíš výuku vybraného předmětu v angličtině?
• Baví tě výměnné pobyty, kurzy a soutěže?

Pokud jsou tvé odpovědi ano, pak je Tyl tvoje škola!!!