Nový školní psycholog

Navázali jsme spolupráci s PhDr. Tomášem Komárkem, zkušeným školním psychologem, který je pro naši školu k dispozici zejména ve středu odpoledne. Obrátit se na něj mohou naši studenti s problémy studijního i osobního charakteru. U studentů nezletilých je ke konzultaci s psychologem potřeba písemný souhlas rodičů, u zletilých nikoliv. 
Konzultaci je možné domluvit přes výchovnou poradkyni, Mgr. Z. Strnadovou, která ji zprostředkuje. O setkání lze požádat i nezávisle na škole, v takovém případě škola ale nemusí sezení zaplatit (posoudí dodatečně Mgr. Strnadová). Školní psycholog zpravidla neposkytuje škole informace o průběhu terapií a problémech žáků, s nimiž pracuje, pokud si to ovšem žáci (resp. jejich rodiče) výslovně nepřejí.
Informace o našem novém školním psychologovi najdete zde: https://www.hradec-kralove-psycholog.cz/