Absolventský klub

Absolventský klub GJKT

Absolventský klub GJKT, z. s., vznikl z inciativy bývalých studentů gymnázia. Snaží se zpevnit vazby mezi školou, absolventy a jejími studenty, pro které vytvoříme projekty, které si kladou za cíl pomoci studentům při studiu, oživit výuku nebo jim umožnit snazší výběr vysoké školy.

V našem projektu Absolventské doučování pomáhají absolventi studentům s probíranou látkou, konzultují s nimi otázky na maturitu nebo je připravují na vysoké školy.

Projekt Absolventi v hodinách si klade za cíl oživit výuku různých předmětů tím, že část probírané látky přednášejí sami absolventi. Ve většině případů se právě na tuto látku zaměřují při svých vysokoškolských studiích.

Vždy v listopadu pořádáme na škole Den vysokých škol, kde bývalí studenti naší školy představují své fakulty a obory vysokých škol a umožňují tak studentům snáze se rozhodnout, na kterou školu se přihlásit. A v neposlední řadě pořádáme mimo jiné Kulaté stoly s významnými absolventy gymnázia, kteří přijdou diskutovat se studenty nejen o svých zkušenostech.

Všechny podrobnosti o nás a našich projektech najdete na absolventsky-klub.webnode.cz