Pro uchazeče

Ústní pohovory pro nové studenty s výukou v anglickém jazyce (2018)

Uchazeči, kteří si zvolili výuku předmětů v anglickém jazyce (hudební výchovu nebo IVT), se dostaví ke krátkému ústnímu pohovoru v pátek 25. 5. 2018 ve 14.00 hodin. Dostavte se do vestibulu školy u vstupu do budovy, kde se Vás ujmou vyučující anglického jazyka.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v roce 2018

(řazeno dle identifikačního čísla)

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů učiním dne 28. 4. 2018 v 10:00 hod. Seznam přijatých uchazečů bude v uvedenou dobu zveřejněn na webu školy a na hlavním vchodu školy. Převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, odevzdání zápisového lístku a případné podání odvolání je možné uskutečnit v sobotu 28. 4. 2018 od 10:00 hod. do 18:00 hod., v pondělí 30. 4. 2018 od 7:00 do 17:00 hod. a v další pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. (pátky do 14:30 hod.).

Potvrzení od lékaře

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu na naší škole není potřeba.