Pro uchazeče

Pozvánka na schůzku rodičů přijatých žáků ke studiu pro školní rok 2018/2019

Zveme Vás na schůzku rodičů všech žáků přijatých ke studiu na naší škole. Schůzka se koná ve čtvrtek 21. června 2018 od 16.30 hodin na Gymnáziu J. K. Tyla. Konkrétní učebna bude uvedena u vstupu do budovy školy. Účast budoucích žáků je vítána.

Ústní pohovory nově přijatých studentů ucházejících se o výuku předmětů v anglickém jazyce (pro šk. r. 2018/19)

Uchazeči, kteří si zvolili výuku předmětů v anglickém jazyce (estetická výchova - hudební nebo IVT), nechť se dostaví ke krátkému ústnímu pohovoru v pátek 25. 5. 2018 ve 14.00 hodin. Shromážděte se ve vestibulu školy v přízemí. Zde se vás ujmou vyučující anglického jazyka.

Pořadí uchazečů v přijímacím řízení na Gymnázium J. K. Tyla v roce 2018

(řazeno dle identifikačního čísla)

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů učiním dne 28. 4. 2018 v 10:00 hod. Seznam přijatých uchazečů bude v uvedenou dobu zveřejněn na webu školy a na hlavním vchodu školy. Převzetí rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, odevzdání zápisového lístku a případné podání odvolání je možné uskutečnit v sobotu 28. 4. 2018 od 10:00 hod. do 18:00 hod., v pondělí 30. 4. 2018 od 7:00 do 17:00 hod. a v další pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. (pátky do 14:30 hod.).