Pro studenty

Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník - 2017/18

Od 18. 6. 2018 (odjezd v 7.45 hod. od prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové) do 22. 6. 2018 (příjezd kolem 12.00 hod. k budově školy v Hradci Králové) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Náklady pro účastníky akce činí 1.500 Kč. Tento projekt finančně podpořil Magistrát města Hradec Králové. S sebou si účastník vezme vlastní spací pytel. Další věci jsou uvedeny v přihlášce, kterou účastník obdrží v nejbližších dnech.

Ústní pohovory pro nové studenty s výukou v anglickém jazyce (2018)

Uchazeči, kteří si zvolili výuku předmětů v anglickém jazyce (hudební výchovu nebo IVT), se dostaví ke krátkému ústnímu pohovoru v pátek 25. 5. 2018 ve 14.00 hodin. Dostavte se do vestibulu školy u vstupu do budovy, kde se Vás ujmou vyučující anglického jazyka.

LONG STORY SHORT 2017-2019

long_story_short_2018.png

V týdnu 23.–27. 4. 2018 se studenti naší školy zúčastnili druhé části výměnného pobytu „Long Story Short“ společně s partnery z Belgie, Rakouska a Polska, která se konala v České republice. Během týdenního setkání a práce na projektu se zahraniční studenti seznámili s krásami naší země a navázali nová přátelství. Všichni účastníci poznávali jedinečnost jednotlivých národních kultur.

Chemická olympiáda - kategorie B

Školního kola 54. ročníku Chemické olympiády v kategorii B, které probíhalo od října 2017 do poloviny dubna 2018, se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Josef Kočnar (3.A) a Adam Anthony Needle (3.D).

Provoz školy 7. 5. 2018

V pondělí 7. 5. 2018 bude ve škole ředitelské volno. Úřední hodiny kanceláře školy budou v tento den od 7.00 do 12.00 hodin. V následující pracovní dny bude provoz kanceláře opět takto: pondělí–čtvrtek 7.00–15.30 hodin, pátek 7.00–14.30 hodin. V této době můžete odevzdat zápisové lístky nebo odvolání v rámci přijímacího řízení. 

kancelář GJKT