Pro studenty

Lyžařský výcvikový kurz pro třídu 1.C GJKT HK 2019

Místo konání: Krkonoše - Pec pod Sněžkou (Zahrádky): Vraní bouda
Termín: 20.1.- 25. 1. 2019
Odjezd: neděle 20. 1. 2019 v 8.30 h. od budovy gymnázia (Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové)
Příjezd: pátek 25. 1. 2019 v 11.30-12.00 h. k budově školy v Hradci Králové
Program: Lyžařský, snowboardový a běžecký výcvik, odborné přednášky (obsah: Bezpečnost na horách - pravidla FIS, První pomoc, Horská služba, Příprava a mazání lyží, Technika sjíždění a zatáčení na lyžích a snowboardu, Rozbor videozáznamu)

Vraní bouda

Přes Pobaltí do Petrohradu - 15. 11. 2018 v 16.30 v Literární kavárně KMHK

Zveme všechny zájemce na přednášku o cestě našich studentů do Petrohradu. Budou vám vyprávět o svých dojmech a

zážitcích, uvidíte i jejich fotografie z cesty.

Třídní schůzky s rodiči a členská schůze Spolku Vítěz

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se od 16:30 hod. konají třídní schůzky s rodiči žáků v kmenových učebnách jednotlivých tříd a členská schůze Spolku Vítěz, která začíná v 17:15 hod. v místnosti č. 317 (jednací místnost). Program schůze je uveden v příloze.

Milena Hálková, zástupkyně ředitele

Olympiáda v českém jazyce

Předmětová komise českého jazyka zve zájemce ze všech ročníků na školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou. Obě části trvají maximálně 90 minut (zpravidla cca 60 minut). Jazyková část ověřuje dovednosti především z oblasti lexikologie, morfologie i syntaxe, v části slohové pak soutěžící vytvářejí vlastní text na zadané téma.