Historický zážitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro 3. ročník - 2017/18

Od 18. 6. 2018 (odjezd v 7.45 hod. od prádelny v Labské kotlině v Hradci Králové) do 22. 6. 2018 (příjezd kolem 12.00 hod. k budově školy v Hradci Králové) se koná jako povinná součást výuky dějepisu ve 3. ročníku (viz ŠVP) historický kurs Čtyři dny v reálném socialismu. Náklady pro účastníky akce činí 1.500 Kč. Tento projekt finančně podpořil Magistrát města Hradec Králové. S sebou si účastník vezme vlastní spací pytel. Další věci jsou uvedeny v přihlášce, kterou účastník obdrží v nejbližších dnech.

Přihlášky podepsané rodiči (u nezletilých i zletilých žáků – u těchto jako potvrzení přijaté informace rodiči, kteří kurs hradí) a účastnický poplatek (vyberou v plné výši pokladníci jednotlivých tříd ode všech žáků) je nutno odevzdat nejpozději do 31. května 2018 učitelům dějepisu v jednotlivých třídách.

V případě, že se žák projektu nezúčastní, bude navštěvovat výuku ve škole podle rozvrhu a ve stanoveném termínu jako náhradu vypracuje a odevzdá projektovou práci. Včasné a řádné odevzdání je podmínkou klasifikace z dějepisu ve 2. pololetí. To se týká i žáků, kteří se nezúčastní projektu z důvodů předem neznámých (nemoc apod.). Žáci, kteří se zúčastní pouze části kurzu, vypracují odpovídající část projektové práce. I pro ně platí, že odevzdání určené projektové práce je podmínkou klasifikace z dějepisu ve 2. pololetí. I v těchto případech žák odevzdá rodiči podepsanou přihlášku. S dostatečným předstihem žádáme všechny žáky, aby si na uvedenou akci vyčlenili volno po celý týden (mimo Hradec Králové)!

Bližší informace podá vedoucí kursu Mgr. Pavel Mervart na tel. č. 604 234 510 (popř. po dohodě s Ivou Zelenákovou, sekretářkou/personalistkou školy) nebo vyučující dějepisu ve 3. ročníku.

Pavel Mervart, vedoucí kursu