Lyžařský výcvikový kurz tříd 1.D a 1.E

Informace pro rodiče:
Místo konání: Krkonoše, hotel Energetik,
Kontakt Hnědý vrch 56, 542 21, Pec pod Sněžkou, tel. 499 329 411

Termín: 3. 3.–9. 3. 2018
Odjezd: sobota 3. 3. 2018 v 9.00 h. od budovy gymnázia (Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové)
Příjezd: pátek 9. 3. 2018 ve 12.00 h. k budově školy v Hradci Králové
Cena:
• Ubytování + plná penze: 535,-Kč/den (3.210,-Kč)
• Třídenní skipas: 1.720,-Kč (bude vybíráno 1. pobytový den)
• Doprava: dle faktury přepravce; cca 300,- Kč
• Zaplacená záloha na účet školy: 3 500,-Kč (do 15. 12. 2017)
• Vyúčtování proběhne do 14 dnů po skončení akce - po obdržení faktury za dopravu a celkovém vyúčtování nákladů.
• V případě neúčasti na kurzu mohou být účtovány storno poplatky.

Program:
• lyžařský a snowboardový výcvik,
• běžecký výcvik,
• přednášky: bezpečnost na horách, první pomoc, Horská služba, mazání lyží,
• možnost využití hotelového bazénu (plavky s sebou).
Vybavení:
• výzbroj a výstroj na sjezdové lyžování nebo snowboarding,
• výzbroj a výstroj na běžecký výcvik,
• lyžařské brýle, náhradní čepice, rukavice,
• sjezdové a běžecké vosky,
• ochranná přilba, případně chrániče páteře a zápěstí,
• léky, které žák užívá, náplasti, pružné obinadlo.
V případě, že dojde k úrazu, pedagog vykonávajíccí dozor okamžitě volá horskou službu a současně školního zdravotníka a informuje rodiče. Pedagog zůstává s ostatními žáky a školní zdravotník odjíždí s poraněným žákem a horskou službou k ošetření. Odjíždí do stanice horské služby, případně do nemocnice v Trutnově (dle závažnosti poranění). Ve většině případů a v případě onemocnění není možné, aby žák pokračoval v kurzu, a proto jsou zavoláni zákonní zástupci, aby si žáka od školního zdravotníka převzali, neboť školní zdravotník musí být k dispozici ostatním účastníkům kurzu a na horské chatě není možno o žáka pečovat. V případě, že je žák transportován do Trutnova, vrátí se školní zdravotník do Pece pod Sněžkou taxi na náklady školy. Proto je v písemném souhlasu rodičů se zařazením žáka do kursu věta, která rodiče zavazuje k součinnosti.
Před odjezdem žáci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a bezpečnostním seřízení sjezdového vázání.
Dotazy a informace u vedoucí kursu Radky Vojtové, kabinet biologie

Za PK tělesné výchovy: R. Vojtová, vedoucí kursu
 

Hotel ENERGETIK-zima.jpg