Neudělali jste již dlouho dobrý skutek? Staňte se dobrovolníky...

UŽ DLOUHO JSTE NEUDĚLALI ŽÁDNÝ DOBRÝ SKUTEK? Právě vám dáme možnost to napravit. V sobotu 10. listopadu můžete pomoci dobré věci. Hledáme dobrovolníky, kteří budou v prodejně potravin rozdávat letáky o Národní potravinové sbírce. Lidé, kteří budou mít zájem přispět, mohou nakoupit potraviny navíc a ty vám po jejich zaplacení předají. Také je možnost zapojit se do pomoci ve skladu Potravinové banky v Hradci Králové, kde se potraviny třídí podle sortimentu a expirace. Cílem sbírky je upozornit na problém plýtvání potravinami na straně jedné a nedostatku jídla pro lidi bez prostředků na straně druhé. Každá ruka se hodí. Navíc se vám může hodit i potvrzení o dobrovolnické aktivitě (např. k přihlášce na VŠ). Zájemci, hlaste se u paní učitelky Vaňkové nebo u zástupce studentského parlamentu z vaší třídy nejpozději do 19. 10. 2018.

5241-1-sbirka-narodni-potravinova-banka[2127].jpg