Olympiáda v českém jazyce

Předmětová komise českého jazyka zve zájemce ze všech ročníků na školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou. Obě části trvají maximálně 90 minut (zpravidla cca 60 minut). Jazyková část ověřuje dovednosti především z oblasti lexikologie, morfologie i syntaxe, v části slohové pak soutěžící vytvářejí vlastní text na zadané téma. Dva nejúspěšnější řešitelé školního kola postupují do kola okresního.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE:
KDY: 29. 11. 2017 (středa) od 14,15 h.
KDE: učebna S301
PRO KOHO: vhodné pro studenty všech ročníků
JAK SE PŘIHLÁSIT: na nástěnce v mezipatře je umístěna prezenční listina, do které se můžete zapisovat do 28. 11. 2017
JAK SE PŘIPRAVIT: doporučená literatura - Čechová, M. - Oliva, K. - Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou. Praha: SPN, 2007
DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE PRO PŘÍPRAVU: http://www.talentovani.cz/olympiada-v-ceskem-jazyce

Za PK českého jazyka: Lukáš Bohuslav, vedoucí komise, organizátor soutěže