Sportovně-turistický kurz žáků 2. ročníku – informace pro rodiče

Místo konání: Koupaliště a kemp Pecka, 507 82 Pecka 60
Termín: 18. 6.–22. 6. 2018
Odjezd:18. 6. 2018 v 8:00 h. od budovy gymnázia v Hradci Králové
Příjezd: 22. 6. 2018 cca ve 12:00 h. k budově školy
Cena: 1 555,- Kč + 300,- Kč (doprava); zahrnuje:
ubytování + plnou penzi (375,- Kč za noc) + poplatek za lůžkoviny (55,- Kč), dopravu tam a zpět (cca 300,- Kč - podle fakturace dopravce)
Zaplacení zálohy ve výši 1 855,- Kč na účet školy v termínu do 18. 5. 2018. Každý student obdrží číslo účtu a variabilní symbol platby.
Vyúčtování proběhne do 14 dnů od návratu z kurzu (po obdržení faktury za dopravu a po provedení celkového rozúčtování nákladů).
Doprava: autobusem, nebo na vlastním jízdním kole
Program: turistika, míčové hry, střelba ze vzduchovky, orientace v terénu, drobné hry a soutěže, v případě pěkného počasí koupání.
Vybavení: sportovně-turistické oblečení (s ohledem na aktuální počasí a jeho proměnlivost): alespoň dvoje pevné sportovní boty, přezůvky, čepice či pokrývka hlavy proti slunci, hygienické potřeby, opalovací krém, repelent, pyžamo, pláštěnka, svítilna/baterka/"čelovka".
Informace pro všechny účastníky:
Každý účastník je povinen mít s sebou občanský průkaz a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.
V případě, že dojde k úrazu, dozorující pedagog zavolá zdravotnickou záchrannou službu a současně bude informovat rodiče a přítomného školního zdravotníka. Pedagog vykonávající dozor zůstane u ostatních svěřených žáků, se zraněným/nemocným odjede školní zdravotník na školní akci k ošetření do zdravotnického zařízení. Ve většině případů a v případě onemocnění není možné, aby žák dále pokračoval v kurzu, a proto jsou zavoláni zákonní zástupci, aby si dítě/žáka od školního zdravotníka převzali. (Zdravotník školní akce musí být i nadále k dispozici pro ostatní účastníky, v rekreačním areálu není možno o nemocného pečovat.) V případě, že je žák transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení, vrátí se zdravotník, který ho doprovázel, do místa konání kurzu taxi na náklady školy. Proto je též v písemném souhlasu rodičů se zařazením žáka na kurz uvedena věta, která je zavazuje k součinnosti.
Informace navíc pro cyklisty:
Každý cyklista musí mít cyklistickou přilbu, rukavice, vhodné oblečení na kolo (rovněž pro případ deštivého počasí), náhradní duši, sadu lepení a montážní páky.
Kontrola bezpečnostních prvků na kole (blatníky, osvětlení, pláště, převody, pedály atd.) proběhne na hřišti školy před odjezdem na kurz v termínu, který bude určen v předstihu.

Bližší dotazy a informace podá vedoucí kurzu Pavel Skoupil, kabinet tělesné výchovy,                    mob. tel.: 737 507 165.

Za předmětovou komisi tělesné výchovy: Pavel Skoupil vedoucí komise