Naši gymnazisté v kůži poslanců aneb Rudá záře nad Hradcem

Photo0251.jpg

Díky ochotě i výborným organizačním schopnostem studentů politologie a členů Politologického klubu Univerzity Hradec Králové se vybraným žákům našeho gymnázia naskytla příležitost zúčastnit se v uplynulém týdnu honosné akce s názvem Simulace legislativního procesu v ČR. Jejím cílem bylo umožnit frekventantům volitelných předmětů politologie a social studies a

Putování po bojišti 1866 na Chlumu

P1240757.JPG

17. 5. 2017 se třída 3.D zúčastnila v rámci výuky dějepisu vzdělávacího projektu Muzea východních Čech v Muzeu války 1866 na Chlumu. Můžete si prohlédnout fotografii účastníků akce.

Za PK dějepisu: L. Hodný, učitel

Zemřel PhDr. Jiří Fabián

Oznamujeme smutnou zpávu, že dne 10. května 2017 zemřel ve věku 92 let klasický filolog a matematik, bývalý dlouholetý učitel gymnázia PhDr. Jiří Fabián.

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme 2017

logo-03.png

11.-12. 5. 2017 se zpracovatelský tým ve složení Tomáš Rada a Jakub Slabihoudek (3.D) zúčastnil závěrečného setkání "Z místa, kde žijeme" v galerii moderního umění DOX v Praze. Letošním tématem, vyhlášeným pořadatelem o. p. s. Člověk v tísni (Jeden svět na školách), byly příběhy těch, kteří projevili svou odvahu a postavili se komunistickému režimu.

Dva vítězové krajského kola a postupující do ústředního kola SOČ

soc-logo.jpg

11. 5. 2017 proběho úspěšně na naší škole krajské kolo Středoškolské odborné činnosti Královéhradeckého kraje. Oba reprezentanti gymnázia, Štěpán Přibyl, 4.B, a Adam Anthony Needle, 2.D, se ve svých oborech (fyzika a chemie) umístili na 1.

Chemická olympiáda - kategorie B

Školního kola 53. ročníku Chemické olympiády v kategorii B, které probíhalo od října do poloviny dubna, se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Jakub Slabihoudek (3.D), Martin Uchnár (3.D) a Michaela Vlčková (3.E). 

APLIKOVANÁ GEOMETRIE KONČÍ

Práce Martiny Loskotové

Po roce práce končí volitelný předmět seminář aplikované geometrie. Výstupem činnosti jsou studentské práce s tématem nový rozměr, v nichž se žáci pokoušeli navrhnout nové využití již stávajících objektů nebo, a to většinou, navrhnout nový objekt - nejčastěji dům nebo jinou funkční budovu - na zelené louce.

Adam Anthony Needle vyhrál krajské kolo Chemické olympiády

Školního kola 53. ročníku Chemické olympiády v kategorii C, které probíhalo od října do poloviny března, se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Josef Kočnar (2.A), Eliška Maděrová (2.E), Adam Anthony Needle (2.D), Zdeňka Štěpánková (2.A) a Klára Vašatová (2.E).

Předkolo Baťovy manažerské olympiády

logo_olympiada.jpg

4. dubna 2017 se uskutečnilo předkolo Baťovy manažerské olympiády, jejím organizátorem je Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěže o postup do finále ve Zlíně 16. 6. 2017 se zúčastnilo 20 žáků ze 3. ročníku naší školy, kteří navštěvují volitelný předmět základy ekonomie a práva.

Za PK společenských věd: L. Hodný

Blahopřejeme Michaele Čeňkové k výhře zájezdu do Nice v soutěži ve francouzštině organizované společností Veolia

web.jpg

Dne 21. 3. 2017 převzala studentka Michaela Čeňková (3.B) z rukou primátora města Hradce Králové, ředitelky Alliance Française Pardubice a generálního ředitele společnosti Královéhradecká provozní, a. s., cenu pro vítěze soutěže ve volném psaní ve francouzštině na téma voda.

Krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce

Dne 13. 3. 2017 se konalo v budově Prvního soukromého jazykového gymnázia krajské kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce. Naše gymnázium zastupovaly Michaela Vlčková ze 3.E v kategorii SŠI a  Michaela Hartmanová ze 4.D v kategorii SŠII. M. Hartmanová se umístila na 3. místě a M. Vlčková ve své kategorii zvítězila.

Absolventský ples

Věříme, že si účastníci letošní Absolventský ples Gymnázia J. K. Tyla, který se konal 24. 2. 2017 poprvé v prostorách Adalbertina, užili, a budeme se těšit na další setkání.

Fotodokumentaci z plesu naleznete na ples.gjkt.cz.

Milena Hálková, za organizátory ze Spolku Vítěz

Školní kolo Konverzační soutěže ve francouzštině

Dne 27. 1. 2017 se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže ve francouzštině.

Jan Kleprlík (3.B) získal  1. místo; Michaela Čeňková (3.B) a Markéta Stojanová (2.A) se umístily jako druhé a třetí příčka patří Gabriele Bučkové (3.B).

Všem zúčastněným děkujeme za výkon v soutěži a blahopřejeme těm nejlepším.

Kreslená čeština Marie Ventury

     Tento školní rok k nám do třídy přišla nová studentka. Na první pohled na tom není nic zajímavého, avšak zdání klame. Maria k nám totiž přijela až (ne z tak) dalekého Lisabonu. Příjezd a pobyt zde jí zprostředkovala nezisková organizace AFS, a i když nikdo z nás úplně nechápe, co vlastně ji na České republice, konkrétně na Hradci tak zaujalo, je tu.

Exkurze do Vídně

     Dne 14. 12. 2016 jsme se v počtu 55 žáků za doprovodu našich učitelek němčiny Jitky Sirůčkové a Evy Švarcové vypravili na předvánoční exkurzi do Vídně.

Němčinář roku 2016

     Dne 23. listopadu 2016 se konala soutěž Němčinář roku 2016, které se naše škola už tradičně účastní. Letos se soutěže zúčastnilo 2938 studentů z 211 škol. Novinkou bylo, že kromě našich studentů se do klání zapojili i studenti ze zahraničí, např. ze Slovenska, Maďarska, Chorvatska atd.

Chemická olympiáda - kategorie A

Školního kola Chemické olympiády v kategorii A se zúčastnili žáci (uvedeno v abecedním pořadí): Miroslav Douda (4.B), Josef Jaroměřský (4.C) a Jakub Slabihoudek (3.D).

V sobotu 10. 12. 2016 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice konalo krajské kolo této soutěže.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 22 žáků ze všech ročníků gymnázia. V první části, jazykové, mohli žáci získat až 22 bodů, ve druhé, slohové, maximálně 10 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodoval o pořadí lepší výsledek jazykové části, jejíž hodnocení je exaktní.