Unable to create scaled Náhled image.

Běžkování v Krkonoších se letos opět vydařilo

3. výběrový běžkařský zájezd našeho gymnázia proběhl ve dnech 14. - 18. 12. 2015 v Krkonoších. Zásluhou dobrých sněhových podmínek se podařilo podniknout výlety na všech naplánovaných trasách. V hřebenových úsecích se dařilo běžkovat, v nižších polohách měla přednost zimní turistika. Zájezdu se zúčastnilo 14 studentů ze 2., 3. a 4.

Blahopřání J. Rutschovi z 3.B k získání mezinárodní jazykové zkoušky z francouzského jazyka

Žák Jan Rutsch ze 3.B úspěšně složil mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka DELF v úrovni B2.

K získání certifikátu mu blahopřejeme.

Za PK cizích jazyků: M. Macháčková

Francouzská literární kavárna

Dne 17. 12. 2015 patřila Literární kavárna městské knihovny ve Wonkově ulici studentům volitelných předmětů konverzace ve francouzském jazyce a výtvarná výchova. Jejich setkání bylo volným pokračováním předchozího mezinárodního francouzsko-českého projektu „Francie a umění“.

Chemická olympiáda - kategorie A

Školního kola Chemické olympiády v kategorii A se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Miroslav Douda (3.B), Anežka Klustová (4.A).

V sobotu 5. 12. 2015 se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice konalo krajské kolo této soutěže.

Anežka Klustová se umístila na třetím místě, Miroslav Douda na šestém.

Divadelní zájezd do Drážďan

drazdany.JPG

Dne 12. 10. 2015 se skupina žáků pod vedením Marie Lysann Poláčkové Schönherr zúčastnila divadelní expedice do Drážďan, která byla zorganizována Goethe-Zentrem Pardubice. Žáci zhlédli divadelní hru na motivy kritiky oceňovaného románu pro mládež od Wolfganga Herrndorfa „Tschick“ (z díla tohoto autora naši žáci v loňském roce předčítali při soutěži „Bücherwurm”).

Den vysokých škol

Den vysokých škol na GJKT

V pátek 27. 11. 2015 se na Gymnáziu J. K. Tyla uskutečnil historicky první Den vysokých škol. Uspořádal ho, krátce po svém vzniku, Absolventský klub Gymnázia J. K. Tyla a vzbudil touto akcí velký ohlas. Absolventi gymnázia, nyní studenti vysokých škol, prezentovali své obory, kterým se věnují na různých univerzitách a fakultách po celé ČR, neformálně, s velkým zaujetím a řečnickou erudicí.

Týden v ráji

Barcelona.jpg

Na začátku října se žáci našeho gymnázia společně se studenty Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky v Hradci Králové, V Lipkách vydali na sedmidenní výlet do Španělska. Cestou jsme se zastavili ve Francii, kde jsme navštívili Carcassonne, nejzachovalejší středověké město Evropy.

MAT-TYL - matematická soutěž, která je jen pro "tyláky"

Dne 11. 11. 2015 proběhl na naší škole 1. ročník matematické soutěže Mat-tyl, v níž bojovali proti sobě naši studenti napříč ročníky, a to jen zbraněmi čistě matematickými - počítáním, logickou úvahou, širokými znalostmi či řešením strategických předpokladů. Ti úspěšnější se kvalifikovali do celorepublikové soutěže Náboj, kterou pořádá MFF UK v Praze.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015

klokan

14. října 2015 se uskutečnil další ročník soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. V kategorii JUNIOR soutěžili 73 žáci 1. a 2. ročníku.

Na prvních třech příčkách se umístili tito soutěžící:
Kryštof KARBAN, 2.E (75 bodů);
Kamil KUBICA, 2.B (72 body);
Veronika ELIÁŠOVÁ, 2.B (71 bod).

Projekt "Evropa včera a dnes" pokračuje

pred_skolou_0.JPG

Ve středu 14. 10. jsme se rozloučili s našimi belgickými přáteli z OLVE college, kteří se vydali na dlouhou cestu zpátky k domovu. Završili jsme tím první polovinu dalšího ročníku výměnného projektu "Evropa včera a dnes". Byl to týden plný zábavných her, výletů, poznávání a hlavně intenzivních rozhovorů a vyprávění v angličtině.

Naši žáci vyhráli v soutěži EU - na okamžik tak zasedli v Evropském parlamentu nebo stříleli u Waterloo

DSC_1574.JPG

Zásluhou úspěchu studentů v celorepublikové soutěži „Co víte o institucích EU“, kterou pořádalo ALDE, byla naše škola odměněna zájezdem do Bruselu se zaměřením na poznávání každodenního fungování evropských institucí. Zájezd se uskutečnil ve dnech 13.-18.

Proběhl tradiční komunisťák

DSC_0848.jpg

Na konci školního roku 2014/2015 před hlavními prázdninami proběhl za finanční podpory města Hradce Králové již tradiční dějepisný prožitkový kurs Čtyři dny v reálném socialismu pro všech 150 žáků 3. ročníku naší školy. Již jedenáctý ročník připravil opět tým vyučujících a bývalých žáků pod vedením Mgr.

Turistický zájezd do Krkonoš

turistika1.JPG

Turistický zájezd do Krkonoš proběhl letos od 20. do 25. července za nádherného počasí. Se studenty jsme si ho náležitě užili. Výlety byly protkány řekami Úpou a Labem, což poskytovalo kýžené osvěžení v horkých dnech.

Studenti gymnázia umí pobavit i malé děti

Dne 7. 6. 2015 se v lesích v blízkosti rybníku Biřička konala Cesta pohádkovým lesem, akce KMC Sedmikráska zaměřená na děti předškolního věku z Hradce i blízkého okolí. Děti a jejich blízcí putovali po jednotlivých zastaveních, kde spolu s pohádkovými bytostmi plnili různé úkoly.

Třetí cesta do Francie a zase zpátky

P5081113.JPG

Naše třetí cesta do Francie se uskutečnila ve dnech 27.4.-9.5.2015.

6. turnaj v pétanque

Dne 24. 6. 2015 se areálu GJKT uskutečnil již 6. ročník turnaje v pétanque.

Hrajme si i hlavou

6

Univerzita Hradec Králové a královéhradecká hvězdárna každoročně pořádají akci pro širokou veřejnost zaměřenou na popularizaci vědy. Stánky s přírodovědným a technickým zaměřením si chodí prohlédnout žáci základních škol i další zájemci. Naši studenti se již tradičně zařadili mezi pořadatele. Gymnázium J. K.

Němčinář roku

image3.JPG

I letos se naše škola přihlásila do Němčináře roku. Jedná se o soutěž určenou pro studenty odborných středních škol a gymnázií s výukou německého jazyka. Soutěž tedy může poskytnout porovnání s ostatními školami v České republice.

Soutěž časopisu Freundschaft

Ve školním roce 2014/2015 proběhla v časopise Freundschaft celoroční vědomostní soutěž, v níž se žáci a žákyně mohli seznámit s méně známými německy mluvícími zeměmi, Lichtenštejnskem a Lucemburskem. Záštitu nad soutěží převzaly obě velvyslankyně daných zemí.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIXŮ 2015

volejbal2015.jpg

Dne 10.6.2015 proběhl na školním hřišti tradiční vojbalový turnaj smíšených družstev. Zúčastnilo se všech patnáct tříd 1. - 3. ročníku gymnázia a k vidění byly velmi kvalitní sportovní i divácké výkony. Konečné pořadí ukázalo, že zkušnost zvítězila nad mládím, a naznačilo, že se na našem gymnáziu rýsuje také slibná volejbalová budoucnost.

Výsledné pořadí:

1. 3.A