Odborná exkurze do Národního technického muzea

Ve středu 17. 12. 2014 se žáci 3.B a 3.C zúčastnili odobrné exkurze do Národního technického muzea v Praze. Pod vedením učitelů RNDr. Tomáše Červinky a Mgr. Svatoslava Procházky si prohlédli nejen expozici "Chemie kolem nás", ale i jiné ukázky a výstavy. Odborná exkurze zaměřená na chemii vychází ze ŠVP.

Za PK chemie: S. Procházka

Školní kolo Olympiády v českém jazyce zná vítěze

Ve středu 10. 12. 2014 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Z 27 soutěžících byla nejlepší řešitelkou jazykových a slohových úloh Libuše Kotková ze 3.A. Do okresního kola, které se uskuteční 5. 2. 2015 na našem gymnáziu, postoupila také Barbora Hladíková ze 3.C. Všem účastníkům děkujeme a úspěšným gratulujeme.

"Běžkování" v Krkonoších v prosinci 2014

IMG_20141209_120314.jpg

2. výběrový běžkařský zájezd našeho gymnázia proběhl ve dnech 8.-12. 12. 2014 v Krkonoších. I přes nepříznivé sněhové podmínky se podařilo podniknout výlety po všech naplánovaných trasách. V některých hřebenových úsecích se podařilo běžkovat, jinde měla přednost zimní turistika či běh. Zájezdu se zúčastnilo 15 studentů z 2. a 3.

Krajské kolo Chemické olympiády - kategorie A

Školního kola Chemické olympiády v kategorii A se zúčastnili žáci (v abecedním pořadí): Jakub Fischer (4.B), Anežka Klustová (3.A) a Jan Kohout (4.B).

Krajské kolo odbíjené dívek

Dne 26. 11. 2014 se zúčastnilo družstvo dívek našeho gymnázia krajského kola v odbíjené v Nové Pace. O účast v republikovém finále bojovalo pět družstev, vítězů okresních kol. Hrálo se systémem na dva hrané sety. Naše družstvo neprohrálo žádný zápas, nepostoupilo však o pouhé tři míče. Nepříjemností byl úraz Míši Hanušové, která se v rozhodujícím zápase zranila (výron).

Úspěch Michala Preclíka v celostátním kole Logické olympiády

LO_2014_logo.jpg

V pondělí 1. prosince 2014 se v Míčovně Pražského hradu konalo celostátní finále letošního ročníku soutěže Logická olympiáda. V kategorii C (studenti středních škol) naši školu reprezentoval již druhým rokem Michal Preclík, žák 2.A, který v konkurenci 64 finalistů obsadil vynikající 3. místo.

Exkurze předmětu chemie tříd 3.D a 3.E

Dne 26. 11. 2014 se žáci 3.D a 3.E zúčastnili za doprovodu K. Novákové, R. Vojtové a P. Stohwassera exkurze do Národního technického muzea v Praze.

Dne 20. 11. 2014 byli zvoleni noví členové školské rady

Dne 20. 11. byli zvoleni na 3 roky (počínaje dnem 20. 11. 2014) 4 volení noví členové školské rady gymnázia: zástupci pedagogů Mgr. Michal Dočekal a PaedDr. Luboš Hodný, Ph.D., a zástupci zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků Mgr. Lubomír Matěj a Mgr. Ivan Novák.

Úspěch studentů v dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR

35537748[1].jpg

Dne 20. 11. 2014 se družstvo žákyň ve složení Anežka Klustová, 3.A, Libuše Kotková, 3.A, a Hana Koutná, 4.D, zúčastnilo poté, co si minulý školní rok vybojovalo postup z krajského kola, ústředního kola mezinárodní česko-slovenské dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR v Chebu. Vedoucím družstva byl P. Mervart.

Fyzikální vystoupení v Týništi

5.JPG

Skupina studentů ze 4.C ukončila svoji šňůru programu s fyzikálními pokusy vystoupením na ZŠ v Týništi nad Orlicí. Zde 22. 10. 2014 naši studenti předstoupili postupně před žáky tří čtvrtých tříd. 

Za předmětovou komisi fyziky Jana Pekařová

Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách: 25. výročí sametové revoluce

mesic_filmu_225x158pt_02.jpg

V rámci projektu o. p. s. Člověk v tísni Měsíc filmu na školách se žáci a pedagogové naší školy zapojili do aktivity Naše revoluce i promítání filmu s besedou. 7členný tým žáků 2.B (P. Kult, vedoucí, J. Draganovič, M. Preclíková, K. Slámová, S. Šváblová, K. Velacková a V. Vyroubalová) vedený učitelem dějepisu a spoluprací s programem Jeden svět na školách pověřeným pedagogem L.

Laboratorní práce a pokusy v chemii

Dne 14. listopadu 2014 se na naší škole konal seminář s názvem Laboratorní práce a pokusy, který pořádalo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Lektorka Ing. Monika Štodtová ukázala zajímavé a efektní motivační pokusy a laboratorní práce z chemie. Druhá část semináře se týkala BOZP v chemické laboratoři a nového značení chemických látek.

Návštěva studentů z francouzského Lycea de la Borde Basse v Castres

P1220074.JPG

Ve dnech 11. – 20. října jsme přivítali skupinu francouzských studentů, abychom společně rozpracovali první fázi projektu Umění a první světová válka.

Historický odborný projekt a společná aktivita z dějepisu pro žáky 1. ročníku - Archeopark Všestary

archeopark1.jpg

V rámci ŠVP z předmětu dějepis se všichni žáci 1. ročníku s vyučujícími dějepisu zúčastnili 10. a 11. 11. 2014 projektu Poznáváme pravěk a seznamujeme se s archeologií v Archeoparku ve Všestarech.

Za PK dějepsu: L. Hodný

Odborná exkurze do Vazební věznice Pankrác

220px-Pamatnik_pankrac_02[1]_0.jpg

Dne 11. listopadu 2014 žáci volitelného předmětu základy ekonomie a práva ve 4. ročníku navštívili se svými vyučujícími L. Bohuslavem a L. Hodným Vazební věznici v Praze na Pankráci. Tamní pracovníci Vězeňské služby ČR je seznámili s historií vězeňství i jeho současnou podobou.

Šprechtíme. Den s němčinou

Žáci třetího ročníku se ve čtvrtek 6. 11. 2014 zúčastnili akce Goethe-Institutu s názvem "Šprechtíme. Den s němčinou", která celý den probíhala v královéhradeckém Muzeu východních Čech. Díky této akci měli  možnost "naživo" vidět a slyšet sólový koncert Toma Hesslera z berlínské skupiny Fotos.

Za PK cizích jazyků: Mgr. J. Sirůčková, Ph.D.

Projekt Za poznáním holokaustu Židů

image1 (2).JPG

V rámci ŠVP předmětu základy společenských věd (ve spolupráci s PK dějepisu) probíhá ve 4. ročníku projekt Za poznáním holokaustu Židů s podporou vzdělávacího centra Památníku Terezín. V průběhu měsíců říjen až listopad se všichni studenti všech pěti tříd společně se svými vyučujícími (letos to byli L. Hodný, E. Holubová, J. Květina, P. Mervart, S. Procházka a P.

Za bratry Čapky do Malých Svatoňovic

image3.JPG

Žáci 4.E absolvovali společně se svými učiteli P. Stohwasserem a L. Hodným 24. 11. 2014 v rámci projektového vyučování exkurzi do Muzea bří Čapků v Malých Svatoňovicích. Završením úkolů vztahujících se k životu a dílu Josefa a Karla Čapkových byl vědomostní test v hodině českého jazyka a literatury. Tato netradiční forma výuky se osvědčila; třídní učitel v rodném místě K.

Exkurze 3.E do ZOO aneb In English, please!

Společná fotografie

Každý rok se žáci 3. ročníku našeho gymnázia účastní biologické exkurze do ZOO Dvůr Králové. Letošní 3.E však čekalo překvapení. V úterý 21. 10. 2014 se zúčastnila této exkurze v doprovodu paní profesorky Vojtové a pana profesora Matouška, ovšem v angličtině. 

Výměnný program Evropa včera a dnes uzavřel další díl

Unicorn group v Praze

V týdnu od 26. 10. do 2. 11. 2014 hostili naši žáci ze třetího a čtvrtého ročníku přátele z belgického OLVE college. Uzavřeli jsme  tím třetí část výměnného programu Evropa včera a dnes. Byl to týden plný veselí, zábavné angličtiny, komunikačních her a turistiky, při kterých měli žáci obou škol možnost konfrontovat způsob života a práce v obou zemích.