Informace k podzimním maturitním zkouškám

Písemná profilová zkouška z anglického jazyka se koná v pondělí 3. 9. 2018 v 10:00 hod. v učebně 212 na GJKT. Dostavte se, prosím, 15 minut před zahájením zkoušky.
Ústní zkoušky profilové i státní části se budou konat v pondělí 17. 9. 2018 v učebnách 151 a 148 na GJKT. K zahájení zkoušek se dostavte v 7:30 hod. Rozpisy zkoušek budou na dveřích místností.
Informace o písemných zkouškách společné části byly již rozeslány emailem; zkoušky se konají na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029.
Přejeme všem úspěšné složení maturitní zkoušky!

Matěj Havel, ředitel školy