Ústní pohovory nově přijatých studentů ucházejících se o výuku předmětů v anglickém jazyce (pro šk. r. 2018/19)

Uchazeči, kteří si zvolili výuku předmětů v anglickém jazyce (estetická výchova - hudební nebo IVT), nechť se dostaví ke krátkému ústnímu pohovoru v pátek 25. 5. 2018 ve 14.00 hodin. Shromážděte se ve vestibulu školy v přízemí. Zde se vás ujmou vyučující anglického jazyka.