Podoba profilové maturitní zkoušky v roce 2019

Podobu profilové maturitní zkoušky na GJKT pro zkušební období jaro 2019, kánon literárních děl pro zkoušku z ČJL a maturitní témata profilových zkoušek najdete v sekci pro studenty - profilová maturita. https://www.gjkt.cz/stranka/maturity 

Matěj Havel, ředitel školy