Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok začíná na GJKT v pondělí 3. září pro všechny žáky třídnickými hodinami v kmenových učebnách.

Žáci 1. B, 1. C, 1. D a 1. E mají 3. 9. tři třídnické hodiny v čase 8:00 - 10:45 s třídními profesory ve svých kmenových učebnách.

Žáci 1. A (!) mají třídnické hodiny v čase 10:00 - 12:35.

Žáci druhých a vyšších ročníků mají 3. 9. dvě třídnické hodiny v čase 8:00 - 9:40.

Po skončení třídnických hodin dle rozpisu výuka v pondělí 3. 9. končí. V následujících dnech se učí podle rozvrhu.

 

Matěj Havel